Posted by: petrisure | May 25, 2013

Mozaicul 5(175)/ 2013

Mozaicul5-2013Mozaicul 5(175)/ 2013

Din cuprins:

MIŞCAREA IDEILOR: Nadja, mărturia hazardului obiectiv

Semnează:

Henri Béhar, Nadja

Denisa Crãciun, O „leoaicã” numitã „Nãdejde”

Emil Nicolae, André Breton par Nadja

Isabel Vintilă, Nadja şi Zenobia: iniţierea în misterul iubirii suprarealiste

Dosar tematic coordonat de Petrişor Militaru

CRONICA LITERARĂ:

Ion Buzera, Alt basarabean la curţile canonului

Ioana Repciuc, Reflecţii traductologice asupra francofoniei româneşti

Daniela Micu, O aventurã socio-erotică în Cuba contemporanã

SERPENTINE

Ionel Buşe, Despre clericii cuvântului şi verbele lor… seducătoare

Adrian Michiduţă, Vasile Gherasim, teoreticianul filosofiei comparate

Florin Colonaş, Caragiale, Creangă junior şi Ţaţa-Lina

ARTE

Mihaela Velea: Mircea Novac – portret în 5151 de semne

Gheorghe Fabian, Un „Bãrbier” de zile mari

INTERVIU:

Xavier Montoliu: „În România am avut senzaþia cã am tot timpul din lume..”

Erika Takacs „Am încercat sã transmit tensiunea, impasul neliniştit care pãstreazã privitorul într-o permanentã stare de ghicire…”

UNIVERSALIA

Miguel Pérez Corrales, Caleidoscop suprarealist: Brazilia (II)

Ilustraţia numărului: Erika Takacs.

www.revista-mozaicul.ro


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: