Posted by: petrisure | September 23, 2012

MOZAICUL 9 (167) / 2012

MOZAICUL 9 (167) / 2012

Mozaicul 9 – 2012.pdf

AVANTEXT

Constantin M. POPA: Grãdina poetului

MIŞCAREA IDEILOR: (Re)citindu-l pe Vintilă Ivănceanu

Aurelian Zisu,Daniela Micu, Roxana Ilie, Anca Şerban, Gabriel Nedelea şi Petrişor Militaru.

COMENTARII

Constantin M. POPA: Spectacolul receptãrii sau imposibila reconciliere

ALTFEL DESPRE FILME

Cãtãlin GHIŢÃ: Cântând pe cruce

LECTURI

Daniela MICU:  În braţele false ale diavolului

Cosmin DRAGOSTE:  Îngerii şi epifaniile lor poetice

Mihai GHIŢULESCU: Neagu Djuvara despre 23 august 1944

Roxana ILIE: De la defekt la perfekt

BELETRISTICĂ

Poeme de Daniela Micu

Poeme de Gabriel Nedelea

Poeme de Petrişor Militaru

Poeme de Ionel Ciupureanu

ARTE

Ana Maria NEAMU: Albrecht Dürer .Pictorul. Graficianul. Gravorul

Roxana ROŞCA: Oameni şi bloguri

Florin COLONAŞ: Picasso şi arta engleză

SERPENTINE

Adrian MICHIDUŢÃ: Filosoful Nae Ionescu de la legendã la adevãr (IV)

Nicolae MARINESCU: Vestul şi Estul

Florin COLONAŞ: Caragiale ot Haimanale

Andreea GHIŢÃ: Între Revoluţie şi „Wende”

UNIVERSALIA

Karin Geuns, Regatul Aoghan (fragment), traducere din limba italiană de Elena Pîrvu.

Alessandro Piperno, Inseparabili – focul prieten al amintirii (Premiul Strega 2012), traducere din limba italiană  de Marin Budică.

www.revista-mozaicul.ro

www.aius.ro


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: