Posted by: petrisure | February 28, 2012

Poezia română contemporană cucereşte America

După ce a publicat o nouă traducere la nuvela De cât pământ are nevoie un om? (1886) de Tolstoi şi o antologie de poezie semnată Anna Swir (1909 – 1984), una dintre cele mai valoroase voci lirice din cea de-a doua jumătate a secolului XX din Polonia, Calypso Editions oferă publicului occidental o antologie de poezie română contemporană intitulată expresiv Of Gentle Wolves: An Anthology of Romanian Poetry.

Martin Woodside, traducătorul şi antologatorul acestei culegeri de poeme reprezentative, este el însuşi poet şi a beneficiat de o bursă Fulbright (2009-2010) pentru a studia fenomenul poetic românesc din ultimele decenii. Woodside continuă astfel tradiţia traducerilor poeţilor români în limba engleză al cărei reprezentant de marcă este pentru literatura noastră Adam Sorkin. Pentru selectarea şi traducerea poemelor Martin Woodside a colaborat cu poetul şi traducătorul Chris Tănăsescu, care a fost la rândul său bursier Fulbright în SUA pe parcursul anului 2011, în calitate de Visiting Profesor de poezie şi creative writing la San Diego State University. Martin Woodside a publicat un volum de versuri (Stationary Landscapes, Pudding House Press, 2009), cinci cărţi pentru copii (la Sterling Publishing), iar traducerile sale au apărut în reviste de cultură precum Guernica, The Cimarron Review, Poetry International, The Brooklyn Rail, sau qarrtsinluni.

Deşi are numai şaptezeci de pagini antologia bilingvă cuprinde o serie de paisprezece poeţi români contemporani, printre autorii antologaţi numărându-se suprarealistul Gellu Naum (A paisprezecea), neomoderniştii Marin Sorescu (Shakespeare) şi Ana Blandiana (Îţi aduci aminte plaja?), oniristul Leonid Dimov (Vis cu institutoare, Sonet XL), şaptezecista Angela Marinescu (Ultima seară, Dadaism versus suprarealism), optzecistul echinoxist Ioan Moldovan (În luncă, De fapt), nouăzeciştii Nicolae Coande (Cineva în întuneric va fuma o ţigare, Un paşaport colectiv) şi O. Nimigean (din Intermezzo, Din străinătate), dar şi reprezentanţi ai tinerelor generaţii de poeţi ca Dan Coman (Măr cu biscuiţi, Poem de dragoste), Radu Vancu (Kapital, Summa Ethilica), Constantin Acosmei (Week-end cardiac, Ars amandi), Robert Şerban (Mă ascund, Scrisorile lungi), Chris Tănăsescu (din Hermaia, din Cum nu a fost asasinat Ion Iliescu?) sau Gabriel Decuble (Cuţu şchiop), poeţi categorisiţi fie ca post-expresionişti şi minimalişti, fie ca apocaliptici şi postmoralişti, dar integrând în discursul lor poetic nuanţe suprarealiste ori postmoderniste.

Din această perspectivă traducerile lui Martin Woodside ne oferă o viziune de ansamblu – pornind de la celebrul fondator al celui de-al doilea val suprarealist din România, Gellu Naum (1915 – 2001), continuând cu generaţiile de poeţi care au traversat regimul ceauşist de la şaptezecişti până la mai tinerii douămiişti născuţi după anii ’70 pentru care cenzura a trecut din planul realităţii în planul istoriei – despre poezia română contemporană, o viziune capabilă să atragă atenţia asupra literaturii noastre şi să îi apropie pe tinerii cercetători din Occident de un segment al literaturii europene ce rămâne să fie descoperit de aici înainte.

Tot în ceea ce priveşte importanţa publicării unei astfel de cărţi, reputatul critic american David Baker, autor al unor volume celebre în Statele Unite ca Never-Ending Birds sau Treatise on Touch: Selected Poems, remarca necesitatea şi eficienţa antologiei de poezie română contemporană: „Of Gentle Wolves: paradoxul titlului acestei cărţi lucrează cu o iscusită forţă prin fiecare pagină. România este un loc vibrant şi haotic astăzi, iar poeţii săi scriu la viteză maximă pentru a recupera deceniile – ori secolele – de daune, reprimare şi tăcere. Aici găsim istoriile lirice ale lui Gellu Naum alături de polifoniile hiperactive ale lui Chris Tănăsescu; aici „neajutorarea” şi „casa” poemelor urgente ale Angelei Marinescu servesc drept contrapunct rafinamentelor (şi violenţelor lui Leonid Dimov). Însă aceste juxtapuneri sunt România însăşi: peisaje antice de munţi şi văi înclinându-se în faţa butucilor urbani sfărâmaţi; povestiri politice nesfârşite de cuceriri şi recuperări; un limbaj ce poartă amprenta nenumăraţilor călători – de la români la turci şi la ruşi. Martin Woodside ne oferă o nouă perspectivă asupra acestui loc. Of Gentle Wolves este cea mai bună introducere în poezia română pe care o cunosc.”

Petrişor Militaru

Martin Woodside, Of Gentle Wolves: An Anthology of Romanian Poetry, Calypso Edition, ediție bilingvă, 68 p.

Recenzia a apărut în revista „Mozaicul”, serie nouă, anul XV, 2(160)/februarie 2012, p. 13.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: