Posted by: petrisure | August 30, 2011

Virgil Mazilescu: reinventarea liricului şi ordinea inversată a poemelor

Pornind de la observaţia că, în general, critica română postdecembristă s-a poziţionat fie într-o postură „bloomiană”, tinzând spre o atitudine canonică rigidă, fie într-o postură „relaxată”, perspectivă din care canonul este ceva mai „ospitalier” – cum se exprima Virgil Nemoianu, Ion Buzera subliniază din start că este necesar ca discursul critic să realizeze un echilibru esenţial între „transcendenţa formelor literare” şi „imanenţa discursului poetic” capabil să surprindă, în acelaşi timp, „elementele hotărâtoare în dinamizarea lor reciprocă”(p.11). Iar încercarea de „refacere a proiectelor cognitive, nu de puţine ori enigmatice, pe care le-au pus în practica anumiţi poeţi“ de tipul lui Virgil Mazilescu (1942-1984) conduc în mod inevitabil spre recitire a operei poetice „ca o fenomenologie a reactivităţii prin poezie”, după cum ne îndeamnă atât posibilele continuităţi de la nivel textual, cât şi tensiunile socio-politice imprimate la nivele de adâncime ce depăşesc cu mult aşteptările lectorului. Totuşi, gradul ridicat de originalitate al poemelor nu exclude abordările contextuale în ciuda faptului că noutatea limbajului poetic are un impact foarte puternic chiar şi asupra cititorului avizat.

Prin prisma istoriei literare, Virgil Mazilescu este previzibil asociat cu „grupul oniric”, fiind prieten cu Dumitru Ţepeneag, Leonid Dimov şi Daniel Turcea, sau (neo)avangardismului / (neo)suprarealismului. Însă această situare nu contribuie cu nimic la înţelegerea poemelor lui Mazilescu: „nici în teorie, nici în practică nu pot fi detectate congruenţe cu onirismul”, poetul născut la Corabia fiind focalizat pe cristalizarea „unei formule personale a poeticităţii” (p.12). Prezenţa elementelor de departajare faţă de poetica oniristă (salturi, derapaje şi diverse fricţiuni specifice discursului poetic mazilescian) fac imposibilă afilierea sa la onirismul istoric, ceea ce îl determină pe universitarul craiovean să opteze pentru „un fel de diferenţiere în diferenţă”(p.12), dat fiind faptul că „poezia lui Virgil Mazilescu este, nu de puţine ori, un afront adus inteligenţei interpretative, un «atac subtil» la adresa prejudecăţilor ei”(p.15). Încă din volumul său de debut (Versuri, 1968), Mazilescu îşi dezvoltă un mecanism de funcţionare a configuraţiei discursive extrem diferit atât faţă de contemporani, cât şi faţă de predecesori, uzitând subtile incursiuni în istoria propriului imaginarului poetic, alternarea planurilor, deturnarea codurilor, surparea semnificaţiei şi o simultană încercare de recoagulare a elementelor străine, disparate, îndepărtate semantic (în poemul mai eşti oraşul în care descifrez străzile), un epic cu nuanţe parabolice (toată dimineaţa a cules flori) sau regresiunea în arhetipal (din nou pentru cearşafuri şi albe). Dacă în primul volum domina „imersiunea «incontrolabilă» în memorie” (p.18), în volumul Fragmente din regiunea de odinioară (1970) prezenţa amintirii este demonizată, iar eul liric se depersonalizează, explorând spaţii imaginare care nu sunt accesibile decât prin această capacitate de transsubiecttivizare (p.22). Dacă Ion Negoiţescu subliniază că în volumul secund afinităţile suprarealiste devin mai vizibile, Laurenţiu Ulici remarca faptul că opţiunile psihologice ale eului poetic sunt conştientizate şi tind să se transfere în planul gândirii poetice, deschizându-i poetului posibilitatea de sonda noi mecanisme de comunicare şi cristalizare la nivelul discursului liric. Începând cu volumul Va fi linişte va fi seară (1979) Mazilescu însuşi propune o relectură a poemelor sale: volumul începe cu texte inedite şi continuă cu poeme din volumele precedente, de unde rezultă „intenţia unei reorientări sau «refuncţionalizări» a întregului lirism de până acum”(p.22). Apoi, în ultimul volum antum Guillaume poetul şi administratorul (1983) în discursul mazilescian  intervine o tot mai puternică multiplicare a eului ce face ca structura poemelor să fie una dialogică, cu puternice note metadiscursive. Foarte pe scurt se poate spune că poemele lui Mazilescu ţin de „regimul dublei lecturi/ interpretări” (p. 16), în care „mizanscena e similiproustiană” (p.18), iar eul tinde să aducă în prezent întreaga sa creaţie pentru a putea fi asimilată în simultaneitate în ciuda faptului că multiplicarea vocilor poetice duce la configurarea unui discurs de tip „politropic”(p.25). Postum apar volumele Întoarcerea lui Immanuel (Editura Albatros, 1991), Poezii (Editura Vitruviu,1996) şi Opere (Editura Muzeul Literaturii Române, 2003). În concluzii, eseul critic al lui Ion Buzera ne oferă o incitantă paralelă Mazilescu-Bacovia pe baza omologiei existenţial-poietice a celor doi poeţi, a permanentelor ezitări şi tatonări de pe parcursul cristalizării poemului, la care se adaugă prezenţa lumilor spectralizate, a enigmelor care copleşesc eul liric şi se infiltrează în textura poemelor, a intimităţii faţă de elementul htonic.

De asemenea, studiul monografic se continuă cu o antologie comentată (17 poeme antume şi postume), o antologie de poezie (peste 50 de poeme), un dosar critic de receptare însoţit de scurte precizări metacritice (Eugen Negrici, Mircea Iorgulescu, Marin Mincu, Eugen Simion, Dinu Flămând, Daniel Vighi, Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Ioan Buduca, Victor Ivanovici, Ion Negoiţescu, Laurenţiu Ulici, Alexandru Paleologu) şi o scurtă prezentare în date bio-bibliografice a activităţii literare a lui Virgil Mazilescu. Monografia scrisă de Ion Buzera este o sinteză utilă, un model de „revizuire“ a literaturii şi criticii de dinainte de ’89 şi un stimul pentru cercetarea operei mazilesciene în lumina noilor perspective hermeneutice pe care criticul craiovean le propune la finalul studiul său critic.

Ion Buzera, Virgil Mazilescu – monografie, Colecţia „Canon”, Editura Aula, Braşov, 2000.

Petrişor Militaru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: