Posted by: petrisure | July 24, 2010

A apărut un nou număr al revistei “Vatra”

V A T R A nr. 5-6 (470-471) / 2010

SUMAR

tolle lege

Andrei ZANCA: acolo, unde soarele…   – 1

inedit

de la vatra adunate şi iarăşi la vatra date: Gheorghe Crăciun către Dan Culcer – 2

in memoriam – Carte de adio pentru MarinMincu

Emilian GALAICU-PAUN: „împotriva” lui Mincu    – 3

carmen saeculare

Teodor BORZ: Poeme – 5

epica magna

Constantin Severin: IubitaluiEsto  – 8

murry’s point

Ion MUREŞAN: O veste bună   – 14

bumerangul şi clepsidra

Ştefan BorbelY: Diavolulşi VechiulTestament – 15

cronică literară

Cosmin BORZA: „Complexul” AdrianMarino – 20

Evelina OPREA: Criticul mântuit    – 22

Adriana Stan: Diferenţă şi repetiţie  – 23

Luda ŢURCANU: Cu Einstein la braţ   – 25

biblioteca stranie

Ruxanaia CESEREANU:Bizarerii în proza străină (4) – 26

V i r g i l   N e m o i a n u – n o b l e ţ e a   e x e g e z e i

Iulian BOLDEA: Argument   – 30

Virgil NEMOIANU: Notă bio-bibliografică  – 31

vatra – dialog

cu Virgil NEMOlANU:”Logica naturală îmi spune că atâta vreme cât există literatură…”  – 31

arshgenai

Virgil NEMOIANU: Contextele luiKafka:distopie, fantezie, multiculturalism   – 34

homo viator

VirgilNEMOIANU: Buimac pe cinci continente   – 41

evocări

Constantin Nemoianu: Vărul meu Pilu   – 46

Mirela ROZNOVEANU: Omul lui Dumnezeu   – 47

interpretări

Gheorghe GRIGURCU: Simptomele unei epoci   – 49

Mircea ANGHELESCU: Grădina filosofică   – 51

Vladimir  TISMĂNEANU: Virgil Nemoianu, spectator angajat – 53

Monica SPIRIDON: Critica rațiunii pluraliste   – 54

Al. CISTELECAN: Operatorul idilic   – 56

Constantin M. POPA: Consecvenţa gândirii critice   – 57

Srnaranda VULTUR: Memorialistul exeget   -58

Michad FINKENTHAL: Virgil Nemoiaou şi momentul adevărului – 61

Valentin CHIFOR: Fidelitatea nedezminţită    – 63

Gheorghe GLODEANU: Un „simpozion platonic redivivus, cu momente comice”   – 66

Cristian BĂDILIȚĂ: Un ortodox american   – 68

Daniel CRISTEA-Enache: Cărturarul-călător – 71

Caimen MUŞAT: Secundarul – seducţie şi subversiune  – 73

Diana ADAMEK: Fascinaţia lateralului – 76

Constantin PRICOP: Virgil Nemoianu într-o istorie personală   – 77

Măria-Ana TUPAN: Tensiunile exilului interior – 79

Gheorghe  MANOLACHE: Virgil Nemoianu sau despre înţelegerea literaturii fără iluzii   – 80

Sanda CORDOŞ: Înainte de America   – 83

Vasile SPIRIDON: Jocul sintezelor   –  85

Gabriel PETRIC: Fragmentaria libri  – 87

Codrin Liviu CUŢITARU: Portret al profesorului în tinereţe(a) (americană)   – 88

Augustin IOAN: Domnul Nemoianu   – 90

Dorin ŞTEFĂNESCU: Retragerea ca înaintare. Cazul Heliade   – 91

Marius IOSIF: Jocuiile divinitirii   – 94

Constantin ERETESCU: România noastră. Conversații berlineze. Reflecții şi îndoieli   – 95

Constantin SEVERIN: Virgil Nemoianu şi liberalismul   – 97

Iulian BOLDEA: Vocaţia comparatismului   – 101

Mircea PLATON: Calmul valorilor și societatea ordinelor   – 103

Marius Miheţ: Un rmantic întârziat  – 104

Luigi BAMBULEA: Dialectica îmblânzită. Introducere în gândirea critică a lui Virgil Nemoianu   – 105

Dumitru M.BUDA: Postrodenismul temperat   – 113

Călin CRĂCIUN: Între determinismşi creativitate   – 118

Veronica BUDA: Slow Translating   – 119

FJena-Elvira MOLDOVAN: Arhipelag interior   – 121

NAGYlmoIa Kataiin: În căutarea etosului pierdut   – 123

Aurora STĂNESCU: Îmblânzirea romantismului  – radiografia unei epoci  – 127

Florina CODREANU: Jocurile divinităţii: Gândire, libertate şi religie la sfârşit de mileniu -136

Romana PANTEAiSimptome acute şi grave   – 131

Adriana NlSTOR: Micro-Armonia-o viziune macro-ontologică   – 133

Lucia ŞOPTEREAN: Modelul idilic în literatură   – 135

Virgil NEMOIANU: Repere bibliografice românești    – 137

cu cărţile pe masă

Andrei MOLDOVAN: Couleur de cendre   – 147

Mia CHINDRIŞ: Remtilniri cu Noica   – 149

Adela REZAN: Confesiuriînscun-metraje   – 150

Melinda CRĂCIUN: Roman-aproape real   – 152

Petrişor MILITARU: Pentru o poetică a discreţiei – 154

Daniel FÂRCAŞ: Critica „raţiunii” ritualice   – 156

Daniela MOLDOVAN-LlRCÂ: Poetul cuminte şi cu minte   – 158

Mihai POSADA: Simona-Grazia Dima, La ora fulgerului -159

cartea străină

Rodica GRIGORE: Marcel Proust. Fascinaţia trecutului şi sensul literaturii   – 162

eseu

Alexandra CIOCÂRLIE: Cartagina în posteritatea literară   – 167

Simona-Grazia DIMA: Despre geneza poeziei şi viaţa ei lumească   – 172

memoria activă

Dan Bogdan HANU: Ultimele pagini (însemnate si resemnate) din enciclopedia romanţată…   – 174

biblioteca babel

Elmar SALMANN: Romanul ca model pentru teologie   – 180

punctul pe i

Radu Mareş: Recursul la Ghica   – 184

Claudiu KOMARTIN: O prostie despre Bogza   – 186

uşa deschisă

Aura MARU: Poeme   – 187

talmeş – balmeş – 189

contra – tolle

Romulus BUCUR: (,,Vatra” nr.3-4/2C13); Andrei ZANCA (,,Vatra”nr.5-6/2010) – citite de Lucian Perţa   – 192

număr coordonat de iulian boldea

http://www.revistavatra.ro/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: