Posted by: petrisure | April 14, 2010

Festivalul Naţional de Poezie „Gellu Naum” 2010

În perioada ianuarie – iunie 2010, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Bucureşti, sector 4, str. George Georgescu nr. 2, organizează Festivalul Naţional de Poezie Gellu Naum.

Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni, poezie (categoriile gimnaziu şi liceu) şi eseu (liceu).

Doritorii vor participa cu: a. câte 5 texte, creaţii personale (pentru secţiunea de poezie) – nepublicate (în format electronic sau hârtie) până la acea dată; b. maxim 2 pagini de interpretare (format A4, Times New Roman, 12) a unor texte scrise de Gellu Naum (pentru secţiunea de eseuri) – nepublicate (în format electronic sau hârtie) până la acea dată.

Faza locală – se va organiza de către instituţiile şcolare doritoare până la 28 februarie 2010. Se vor califica pentru faza următoare 5 autori de poezie şi autorul unui eseu din fiecare unitate şcolară participantă.

Faza judeţeană/municipală – se va desfăşura în intervalul 1-5 aprilie 2010, respectând secţiunile şi categoriile. Etap; municipală se va desfăşura la Colegiul National „Mihai Eminescu”. Laureaţii fiecărei secţiuni (premiile I, II şi III) se vc califica pentru faza naţională. În etapa municipală, concurenţii înscrişi în concurs cu texte vor participa în mod obligatoriu la atelierul de creative writing.

Preselecția pentru faza naţională: – se va organiza în situaţia în care numărul de concurenţi promovaţi la faza anterioară depăşeşte 40.

Organizatorii vor asigura întrunirea membrilor juriului şi jurizarea individuală. Referatele întocmite de membrii juriului vor răspunde aceloraşi criterii. Minim 3 referate pozitive sunt obligatorii pentru promovarea textului

Materialele câştigătoare Ia faza judeţeană/municipală vor fi trimise pentru preselecţie în format electronic pe adresa de e-mail a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (colegiul_eminescu@yahoo.com) sau specificând:

Tidu: Înscriere concurs /Numele şi prenumele participantului /Şcoala de provenienţă /Clasa /Numele profesorului îndrumător /Secţiunea

Termen limită de primire a materialelor: 10 aprilie 2010.

Faza naţională: – are loc în perioada 28-29 mai 2010, în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea. La această etapă pot participa maxim 40 elevi. Echipajul fiecărui judeţ va fi însoţit de un profesor.

În perioada iunie-octombrie, organizatorii vor publica Antologia cuprinzând textele laureaţilor şi o vor distribui acestora. Ea va fi popularizată în cadrul târgurilor de carte şi pe site-ul festivalului.

Informaţii suplimentare pe site-ul festivalului:

www.festivalulgellunaum.wordpress.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: