Posted by: petrisure | April 3, 2010

Concursul Naţional de Poezie „Sub semnul de taină – George Suru”

Concursul Naţional de Poezie „Sub semnul de taină – George Suru”

Ediţia a XVII-a, CARANSEBEŞ, 16 aprilie 2010

http://www.caransebes.ro/cultura/casa%20de%20cultura/index.htm

Primăria şi Consiliul Local Caransebeş, Casa Municipală de Cultură „George Suru” Caransebeş organizează Concurs Naţional de Poezie „Sub semnul de taină – George Suru”.

Regulament:

Concursul se organizează în municipiul Caransebeş în semn de recunoaştere a operei scriitoriceşti şi a contribuţiei poetului George Suru (16.02.1940 – 30.05.1979) la viaţa culturală a oraşului de pe Timiş, cât şi pentru promovarea şi afirmarea unor talente literare de perspectivă.

La concurs pot participa creatori din toată ţara, fără limită de vârstă, care nu au publicat în volum.

Concurenţii vor trimite, pentru concurs, un număr de maximum 10 creaţii originale, obligatoriu editate la PC, sau dactilografiate, în 3 exemplare.

Lucrările nu vor fi semnate ci vor purta un motto de identificare, ales de autor. Creaţiile literare vor fi însoţite de un plic sigilat, purtând acelaşi motto de identificare, în care se vor găsi datele de identificare (nume, prenume, adresa, adresă de e-mail, nr. telefon), la care poate fi contactat concurentul.

Manuscrisele nu se înapoiază.

Lucrările se trimit până la data de 06 aprilie 2010 (data poştei) pe adresa:

Casa Municipală de Cultură „George Suru” Caransebeş, str. M. Viteazu, nr. 6, cod 325400, jud. Caraş Severin.

Se vor acorda 3 premii şi un premiu special, în bani.

Poeziile premiate vor fi publicate în revista literarăInterferenţe” a Casei Municipale de Cultură”. Premianţii vor fi anunţaţi telefonic pentru a fi prezenţi la Caransebeş, la premiere, în ziua simpozionului, asigurîndu-li-se masa, cazarea şi transportul. În caz de neprezentare a câştigătorilor, la Caransebeş, în ziua de premiere, organizatorii îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-514609 sau 0724-235876; 0727-718153 şi 0721-941290

***

George Suru s-a născut la Caransebeş în 16 februarie 1940. După şcoala din oraşul natal, începe Facultatea de Filologie din Timişoara şi o termină la Cluj în 1963. A profesat la Vârciorova şi Petroşniţa, apoi la Caransebeş (logopedie). Debutează în revistele Orizont (Timişoara) şi Tribuna (Cluj) şi în volumul „Pentru a iubi”(1967). A publicat apoi volumele de poezie: Aşteptarea coralilor (1970), Semnul de taină (1972), Când dragostea e pasăre cântătoare (1976). Postum, sub îngrijirea lui Anghel Dumbrăveanu, au apărut un volum de povestiri pentru copii şi tineret şi o antologie de versuri. Moare în 17 mai 1979. Casa de cultură din Caransebeş îi poartă numele şi organizează anual festivalul omagial „Sub semnul de taină”.

„Şi oare, vom lăsa o urmă în lut sau în văzduh

Dacă nu suntem în fiecare clipă atât de puri şi de limpezi

Încât să semănăm întrutotul soarelui

Ce-şi făureşte singur lumina?”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: