Posted by: petrisure | March 29, 2010

Concursul internaţional de creaţie literară „Veronica Micle” 2010

Organizat de Asociaţiunea ASTRA, Despărţămîntul .Mihail Kogălniceanu” Iaşi (comitet de organizare: Nicolae Turtureami (preşedinte), Areta Moşu, Valentin Talpalara, Livin Papuc, Indira Spătaru, Liliana Armaşu, Iulian Pruteanu-Isăcescu (secretar), concursul îşi propune să încurajeze lirica din ţară şi de peste hotare, să stimuleze preocupările de (re)evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale şi să impulsioneze tra­ducerile în limbi de circulaţie internaţională.

Lucrările concursului se vor desfăşura în trei secţiuni:

– Creaţie poetică

– Traducere din poezia clasică, modernă şi contemporană

– Eseuri despre lirica actuală.

La concurs pot participa tineri autori, care nu au debutat în volum şi care au vârsta maximă de 30 de ani.

În afara concursului, vor comunica personalităţi ale vieţii lit­erare actuale din toate ţările participante.

Lucrările vor fi trimise în plic sigilat, sub motto, în urmă­toarea formă:

– La secţia creaţie lirică: 10 titluri inedite.

– La secţia traducere: 5 titluri inedite.

– La secţia eseistică: 1 eseu între 5-10 pagini, prezentat în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Lucrările vor fi trimise până la data de 1 iulie 2010 într-un plic sigilat, sub acelaşi motto ales, cuprinzând o fişă personală a concurentului gen curriculum vitae (date personale, activitatea cultural-artistică, publicaţii în reviste), o fotografie, pe urmă­toarea adresă: ASTRA – Iaşi, str. Titu Maiorescu, nr. 2, bl. Bl, sc. B, et. 10, ap. 43, cod 700460, jud. Iaşi.

Autorii premiaţi vor participa la o tabără de creaţie ce se va desfăşura la sfârşitul lunii august, în România. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: (40)0232-219 213.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

  • No categories
%d bloggers like this: